Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 27

1. Acestia sunt copiii lui Israel, dupa numarul lor, capii caselor parintesti, capeteniile peste mii si peste sute si slujbasi in slujba imparatului pentru tot ce privea sirul cetelor, sosirea si plecarea lor, luna dupa luna, in toate lunile anului; fiecare ceata era de douazeci si patru de mii de oameni.

2. In fruntea celei dintai cete, pentru luna intai, era Iasobeam, fiul lui Zabdiel: si avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

3. El era din fiii lui Peret si era capul tuturor capeteniilor ostirii in luna intai.

4. In fruntea cetei din luna a doua era Dodai, ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

5. Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; si el avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

6. Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci si in fruntea celor treizeci. Fiul sau Amizadab era una din capeteniile cetei sale.

7. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab; si, dupa el, fiul sau Zebadia. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

8. Al cincilea, pentru luna a cincea, era capetenia Samehut, izrahitul. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

9. Al saselea, pentru luna a sasea, era Ira, fiul lui Iches, tecoitul. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

10. Al saptelea, pentru luna a saptea, era Helet, pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

11. Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, husatitul, din familia zerahitilor. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

12. Al noualea, pentru luna a noua, era Abiezer din Anatot, din beniamiti. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

13. Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai din Netofa, din familia zerahitilor. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

14. Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

15. Al doisprezecelea, pentru luna a douasprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceata de douazeci si patru de mii de oameni.

16. Iata capii semintiilor lui Israel. Capul rubenitilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeonitilor; Sefatia, fiul lui Maaca;

17. al levitilor: Hasabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Tadoc;

18. al lui Iuda: Elihu, din fratii lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael;

19. al lui Zabulon: Isemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;

20. al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;

21. al jumatatii semintiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumatatii semintiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner;

22. al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Acestia sunt capii semintiilor lui Israel.

23. David n-a facut numaratoarea celor in varsta de la douazeci de ani in jos din Israel, caci Domnul fagaduise ca va inmulti pe Israel ca stelele cerului.

24. Ioab, fiul Teruiei, incepuse numaratoarea, dar n-a ispravit-o, caci Domnul Se maniase pe Israel, din pricina acestei numaratori care n-a fost trecuta in Cronicile imparatului David.

25. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile imparatului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindea din ogoare, cetati, sate si turnuri;

26. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucratorii de la tara, care lucrau pamantul;

27. Simei din Rama, peste vii; Zabdi din Sefam, peste pivnitele cu vin din vii;

28. Baal-Hanan din Gheder, peste maslini si sicomori in campie; Ioas, peste magaziile de untdelemn;

29. Sitrai din Saron, peste boii care pasteau in Saron; Safat, fiul lui Adlai, peste boii din vai;

30. Obil, ismaelitul, peste camile; Iehdia din Meronot, peste magarite;

31. Iaziz, hagarenitul, peste oi; toti acestia erau ingrijitori pusi peste averile imparatului David.

32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte si invatat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era langa fiii imparatului;

33. Ahitofel era sfetnicul imparatului; Husai, architul, era prietenul imparatului;

34. dupa Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, si Abiatar; Ioab era capetenia ostirii imparatului.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***