Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 72

1 (Un psalm al lui Solomon.) Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului şi dă dreptatea Ta fiului împăratului! 1 (Despre Solomon.) Dumnezeule, judecata Ta da-o imparatului si dreptatea Ta fiului imparatului,
2 Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire. 2 Ca sa judece pe poporul Tau cu dreptate si pe saracii Tai cu judecata.
3 Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale. 3 Sa aduca muntii pace poporului Tau si dealurile dreptate.
4 El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor. 4 Judeca-va pe saracii poporului si va milui pe fiii saracilor si va umili pe clevetitor.
5 Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele şi cât se va arăta luna, din neam în neam; 5 Si se vor teme de Tine cat va fi soarele si cat va fi luna din neam in neam.
6 va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. 6 Pogora-se-va ca ploaia pe lana si ca picaturile ce cad pe pamant.
7 În zilele lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună. 7 Rasari-va in zilele lui dreptatea si multimea pacii, cat va fi luna.
8 El va stăpâni de la o mare la alta, şi de la Râu până la marginile pământului. 8 Si va domni de la o mare pana la alta si de la rau pana la marginile lumii.
9 Locuitorii pustiului îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărâna. 9 Inaintea lui vor ingenunchia etiopienii si vrajmasii lui tarana vor linge.
10 Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri. 10 Imparatii Tarsisului si insulele daruri vor aduce, imparatii arabilor si ai reginei Saba prinoase vor aduce.
11 Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. 11 Si se vor inchina lui toti imparatii pamantului, toate neamurile vor sluji lui.
12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor. 12 Ca a izbavit pe sarac din mana celui puternic si pe sarmanul care n-avea ajutor.
13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor; 13 Va avea mila de sarac si de sarman si sufletele saracilor va mantui;
14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sângele lor va fi scump înaintea lui. 14 De camata si de asuprire va scapa sufletele lor si scump va fi numele lor inaintea lui.
15 Ei vor trăi şi-i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el şi-l vor binecuvânta în fiecare zi. 15 Si va fi viu si se va da lui din aurul Arabiei si se vor ruga pentru el pururea; toata ziua il vor binecuvanta pe el.
16 Va fi belşug de grâne în ţară, până în vârful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului. 16 Fi-va belsug de paine pe pamant pana-n varful muntilor; pomii roditori se vor inalta ca cedrii Libanului; si vor inflori cei din cetate ca iarba pamantului.
17 Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit. 17 Numele lui va dainui pe vecie; cat va fi soarele va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvanta intru el toate semintiile pamantului, toate neamurile il vor ferici pe el.
18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! 18 Binecuvantat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni.
19 Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin! 19 Binecuvantat este numele slavei Lui in veac si in veacul veacului.
20 Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai. 20 Tot pamantul se va umple de slava Lui. Amin. Amin.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***