Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Psalmii 103

1 (Un psalm al lui David.) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! 1 (Un psalm al lui David.) Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul si toate cele dinlauntrul meu, numele cel sfant al Lui.
2 Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! 2 Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul si nu uita toate rasplatirile Lui.
3 El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; 3 Pe Cel ce curateste toate faradelegile tale, pe Cel ce vindeca toate bolile tale;
4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; 4 Pe Cel ce izbaveste din stricaciune viata ta, pe Cel ce te incununeaza cu mila si cu indurari;
5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul. 5 Pe Cel ce umple de bunatati pofta ta; innoi-se-vor ca ale vulturului tineretile tale.
6 Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, si judecata tuturor celor ce li se face strambatate.
7 El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale, copiilor lui Israel. 7 Cunoscute a facut caile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate. 8 Indurat si milostiv este Domnul, indelung-rabdator si mult-milostiv.
9 El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie. 9 Nu pana in sfarsit se va iuti, nici in veac se va mania.
10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. 10 Nu dupa pacatele noastre a facut noua, nici dupa faradelegile noastre a rasplatit noua,
11 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; 11 Ci cat este departe cerul de pamant, atat este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
12 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. 12 Pe cat sunt de departe rasariturile de la apusuri, departat-a de la noi faradelegile noastre.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. 13 In ce chip miluieste tatal pe fii, asa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână. 14 Ca El a cunoscut zidirea noastra, adusu-si-a aminte ca tarana suntem.
15 Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp. 15 Omul ca iarba, zilele lui ca floarea campului; asa va inflori.
16 Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte. 16 Ca vant a trecut peste el si nu va mai fi si nu se va mai cunoaste inca locul sau.
17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, 17 Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de Dansul,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească. 18 Si dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pazesc legamantul Lui
19 Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot. 19 Si isi aduc aminte de poruncile Lui, ca sa le faca pe ele. Domnul in cer a gatit scaunul Sau si imparatia Lui peste toti stapaneste.
20 Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui. 20 Binecuvantati pe Domnul toti ingerii Lui, cei tari la vartute, care faceti cuvantul Lui si auziti glasul cuvintelor Lui.
21 Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui! 21 Binecuvantati pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceti voia Lui.
22 Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul! 22 Binecuvantati pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot locul stapanirii Lui, binecuvinteaza suflete al meu pe Domnul.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***