Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul:

12345
Capitolul urmator
Capitolul precedent

Iacov 2

1 Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului. 1 Fratii mei, sa nu tineti credinta Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, cautind la fata omului.
2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost; 2 Caci, de pilda, daca intra in adunarea voastra un om cu un inel de aur si cu o haina stralucitoare, si intra si un sarac imbracat prost;
3 şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: "Tu şezi în locul acesta bun!", şi apoi ziceţi săracului: "Tu stai acolo în picioare!" sau: "Şezi jos la picioarele mele!" 3 si voi puneti ochii pe celce poarta haina stralucitoare, si-i ziceti: ?Tu sezi in locul acesta bun!? Si apoi ziceti saracului: ?Tu stai colo in picioare!? Sau: ?Sezi jos la picioarele mele!?
4 Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele? 4 Nu faceti voi oare o deosebire in voi insiva, si nu va faceti voi judecatori cu ginduri rele?
5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? 5 Ascultati, prea iubitii mei frati: n'a ales Dumnezeu pe cei ce sint saraci in ochii lumii acesteia, ca sa-i faca bogati in credinta si mostenitori ai Imparatiei, pe care a fagaduit-o celor ce-l iubesc?
6 Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor? 6 Si voi injositi pe cel sarac! Oare nu bogatii va asupresc si va tirasc inaintea judecatoriilor?
7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi? 7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtati?
8 Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi", bine faceţi. 8 Daca impliniti Legea imparateasca, potrivit Scripturii: ?Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti?, bine faceti.
9 Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de Lege. 9 Dar daca aveti in vedere fata omului, faceti un pacat, si sinteti osinditi de Lege ca niste calcatori de lege.
10 Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 10 Caci, cine pazeste toata Legea, si greseste intr'o singura porunca, se face vinovat de toate.
11 Căci, Cel ce a zis: "Să nu preacurveşti", a zis şi: "Să nu ucizi". Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 11 Caci, Cel ce a zis: ?Sa nu preacurvesti?, a zis si: ?Sa nu ucizi?. Acum, daca nu preacurvesti, dar ucizi, te faci calcator al Legii.
12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, 12 Sa vorbiti si sa lucrati ca niste oameni cari au sa fie judecati de o lege a slobozeniei:
13 căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. 13 caci judecata este fara mila pentru celce n'a avut mila; dar mila biruieste judecata.
14 Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 14 Fratii mei, ce-i foloseste cuiva sa spuna ca are credinta, daca n'are fapte? Poate oare credinta aceasta sa-l mintuiasca?
15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, 15 Daca un frate sau o sora sint goi si lipsiti de hrana de toate zilele,
16 şi unul dintre voi le zice: "Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!", fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 16 si unul dintre voi le zice: ?Duceti-va in pace, incalziti-va si saturati-va!? fara sa le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
17 Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. 17 Tot asa si credinta: daca n'are fapte, este moarta in ea insas.
18 Dar va zice cineva: "Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele." 18 Dar va zice cineva: ?Tu ai credinta, si eu am faptele.? ?Arata-mi credinta ta fara fapte, si eu iti voi arata credinta mea din faptele mele.?
19 Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! 19 Tu crezi ca Dumnezeu este unul, si bine faci; dar si dracii cred... si se infioara!
20 Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 20 Vrei dar sa intelegi, om nesocotit, ca credinta fara fapte este zadarnica?
21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 21 Avraam, parintele nostru, n'a fost el socotit neprihanit prin fapte, cind a adus pe fiul sau Isaac jertfa pe altar?
22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. 22 Vezi ca credinta lucra impreuna cu faptele lui, si, prin fapte, credinta a ajuns desavirsita.
23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire"; şi el a fost numit "prietenul lui Dumnezeu." 23 Astfel s'a implinit Scriptura care zice: ?Avraam a crezut pe Dumnezeu, si i s'a socotit ca neprihanire?; si el a fost numit ?prietenul lui Dumnezeu.?
24 Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 24 Vedeti dar ca omul este socotit neprihanit prin fapte, si nu numai prin credinta.
25 Tot aşa, curva Rahav: n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale? 25 Tot asa, curva Rahav: n'a fost socotita si ea neprihanita prin fapte, cind a gazduit pe soli si i-a scos afara pe alta cale?
26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă. 26 Dupa cum trupul fara duh este mort, tot asa si credinta fara fapte este moarta.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***